papaparisis
---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2017-03-17

Χαμογελάστε Αστυνομικά: Εγκύκλιος του 1907 και αναφορά του 1894

Επειδή παραπονέθηκαν φίλοι ότι τους στεναχωρώ με αυτά που γράφω, να και κάτι για να χαμογελάσει το χειλάκι σας, γιατί από λοιπές ειδήσεις ...μαύρη μαυρίλα πλάκωσε! Απόστολος
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ, άλλων εποχών, που θεωρώ ότι σήμερα μπορεί και να αποτελούν και λαογραφικό στοιχείο. Αναδημοσιεύω -αυτούσια, όπως ακριβώς γράφηκε- [ορισμένα άρθρα με επιλογή μου, από το σύνολό τους], μιας αστυνομικής εγκυκλίου του 1907 από τον αστυνόμο του χωριού Ματαράγκα Καρδίτσας, Νικ. Παπακωνσταντίνου. Απολαύστε την.
Πάραυτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξής διαταγάς μου.
--Άρ. 3. Πήγα στο μαγαζί για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε να κατουράτε, έξο στον τίχο του μαγαζιού.
ΆΡ. 4. Απαγορεύετε το βρισίδιν, το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν, διότι είναι χιμόνας και εσθάνετε τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε του καφενίου.
Άρ. 5. ίδα πολές γυνέκες να πιάνουν τα σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν πρότα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος..... Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.....
Άρ. 7. Να μιν πίνετε πολί ινοπνευματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
Άρ. 9. Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου, άνθροπη, σκύλη και γινέκες..., διότι όπιος συληφθή παραβάτις, θα τον σιλάβο, θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονο του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο. Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την τρίτη του Δημοτικού σχολίου, διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον στιν Λάρισσαν για να μάθο περισότερα γράματα. κ.λ.π. κ.λ.π.
Και μία άλλη "Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894."
Πρός τον σεβαστόν και αξιότιμον Αρχηγόν. Άθήναζε.
Έχω την τιμήν να σας αναφέρω τα κάτωθι που υπέπεσαν σε γνώσιν μου. Χθές περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτίσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές αποτελούμενον εκ μιάς εγχωρίου νεανίδας και ενός αλλοφύλου άρρενος είς απρεπήν στάσιν, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου είς χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της εκνόμου πράξεώς τους, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντόφλαν και τε τον πήλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός. Ο ανήρ διετέλη ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει εις πανδοχείον και απέδρα περί το λυκαυγές κρυφίως και υπούλως δια το πορθμείου. Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα ζωοπανηγύρεως και ηθέλω προβάλλειν την εγχώριον παντόφλαν εις τας πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης, ταύτης κηρυχθείσης είς άγνοιαν. Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον. Ευπειθέστατος ο αναφέρων Μιχαήλ Ζουλαχμάκης Ενωμοτάρχης.
Από το fb του Μπέτσιος Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.